"Skinnvotten"

"Skinnvotten"

I periode 1 (januar-mars) har vi på Unitate begynt å jobbe med eventyret Skinnvotten.  Eventyret handler om sju dyr (mus, frosk, hare, rev, villsvin, ulv og bjørn) som flytter inn i en vott som ligg mistet i skogen. Både små og store har hørt eventyret og lært det å kjenne på ulike måter. "Skinnvotten" vert leka og dramatisert både inne og ute.  

Vi har brukt sanger og musikk knytt til dyra i eventyret. Med stort engasjement har både små og store forska på hvordan de ulike dyra ser ut, og hvordan dyra beveger seg. Vi har lært mye om bl.a. vennskap, empati, antall, rom, kreativitet. Rekvisittene hjelper barna til å forstå innholdet i eventyret og er en glimrende måte å stimulere små barn språklig. Ved at vi gjentar eventyret hver dag, får de ord og begreper godt innarbeidet.

I tida framover vil vi fortsette med eventyret, synge om de ulike dyra og tilegne oss mer kunnskap om dyra vi møter i eventyret. For å gjøre det litt annerledes og «virkelig»  vil vi ta med oss eventyret  ut på tur . Da vil vi få en bedre forståelse ved å formidle det fra naturlige omgivelsene. Ved å bruke eventyret bidrar vi til kulturformidling, språktrening, sangglede, dramatisering, kunst, inkludering, samarbeid og mye glede på avdelingen.