Periode 2

MIB-Temporalis_3.jpg

Vinteren er over - ski og skøyter byttes snart ut med sykler og rulleskøyter.
Vi går nå inn i periode 2 hvor vi har fokus på sparke, hoppe, reaksjon og hørselssansen. Disse jobber vi med
inn mot de ulike temaene avdelingene har valgt å fokusere på i denne perioden. 

 

Aktiviteter

 Viktige datoer våren 2016

Mai  
05. mai Kr. Himmelfartsdag
10. mai Verdens Aktivitetsdag
11. mai Dugnad
13. mai 17. maifiering
16-17. mai Stengt
20. mai Årstidsbursdag
23-24. mai Fotografering
25-27. mai Maximuscamp Grønlihytta
Juni  
02-03. juni Planleggingsdag - stengt
Uke 24 Sommerleker
16. juni Sommerfest
Juli  
Uke 29-31 Sommerstengt

Nøkkelinformasjon

Munkebekken Idrettsbarnehage
Linda Marie Pettersen, daglig leder:
48 26 88 85
E-post:
Adresse:
Munkebekken 292
1061 Oslo

Våre åpningstider er fra kl. 07:30 til kl.17:00

Avdelinger
Maiken Sønsterud, fagleder 98 01 96 24  
Risorius 40 44 10 71
Orbicularis 40 44 10 72
Temporalis 40 44 10 73
Platysma 40 44 10 74
Frontalis 40 44 10 75
Mentalis 40 44 10 76
Buccinator 40 44 10 77
Corrugator 40 44 10 78
Procerus 40 44 10 79


Her finner du oss: Kart