Periode 2

Periode 2

Vinteren er over - ski og skøyter byttes snart ut med sykler og rulleskøyter.
Vi går nå inn i periode 2 hvor vi har fokus på sparke, hoppe, reaksjon og hørselssansen. Disse jobber vi med
inn mot de ulike temaene avdelingene har valgt å fokusere på i denne perioden. 

10.mai markerer vi verdens aktivitetsdag hos oss. Vi har invitert skolestartere fra bydel Alna til en dag fylt av bevegelsesglede. Her blir det aktiviteter som er tilpasset barnas alder og interesser. I løpet av denne dagen
får barna også en gylden mulighet til å «bli kjent» med andre barn de skal begynne på skole sammen med.
Resten av barna i barnehagen skal markere aktivitetsdagen i nærområdet hvor de får forskjellige poster de skal gjennom på veien. Målet er at små og store skal få en opplevelsesrik dag!

Vi nærmer oss også innflytting i 1.etasje i barnehagen, noe vi gleder oss masse til.