Vår i luften

Vår i luften

Nå er våren her, og vi er hver dag ute enten før eller etter lunsj. Denne perioden vil det være naturlig å ha fokus på vekst, vår og ting som gror. Vi leter etter vårtegn. Vi leter etter vårtegn i naturen og snakker om alt som gror. Vi ser på hele dagen som like viktig for barna, og vil derfor også ha noen «gro-prosjekter» inne.

I denne perioden skal vi jobbe med et inkluderende fellesskap med fokus på verdiene respekt og likeverd. Dette er vårt felles tema på huset. Vi ønsker at barna skal oppleve trygghet på at alle er like mye verdt uansett bakgrunn, tilhørighet og alder. Fagområdet «Etikk, religion og filosofi» vil stå sentralt sammen med fagområdet kropp helse og bevegelse. Å legge til rette for aktiviteter som fokuserer på samarbeid og som kan tilpasses alle barna slik at alle kan oppleve mestringsglede er noe vi jobber med. Sammen med satsningsområdet vårt språk og sosial kompetanse

 

Periodens tema krever voksne som er aktive og tilstede der hvor barna er. Som voksen må en legge til rette for aktiviteter som er varierte og som barn opplever som gøy. Ved å ha variasjon i aktiviteter vil vi lettere skape et fellesskap der alle barna opplever mestring på et nivå, og ved å oppleve mestring bygger vi også opp barnas selvfølelse. Vi ønsker å trygge barna på at «Jeg er god nok som jeg er!» I tillegg til å bruke aktiviteter gjennom vår metode «Pedagogisk Idrett», bruker vi eventyr og barnebøker for å skape samtale og refleksjon rundt tema.  Vi fokuserer på å bygge gode relasjoner mellom barn-voksen, barn-barn og voksen-voksen. Som voksen skal vi være bevisst på at «Kropp imiterer kropp.» I hverdagsaktiviteter som måltidene, påkledning, og planlagte aktivitet er situasjoner der vi har fokus på relasjonsbygging. 

 

Kan du Løveloven?
Jeg skal være meg,
men gi plass til andre,
slik at de blir seg,
bry meg om en annen,
hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
for barn i alle land!

Ser du en som plages?
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen om å si i fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge
og til å være sett.

(Regnbueløvens Lov)