Bevegelsesglede

Bevegelsesglede

Barn bruker ubevisst kroppen aktivit i lek, noen mer enn andre.

Vi ser på det som en svært viktig oppgave å se hvert enkelt barn, og gi alle en mulighet til å oppleve bevegelsesglede.


Vi har delt året inn slik at vi kommer innom et bredt spekter av aktiviteter og bevegelser.


Idrettspedagogene vil med sin bakgrunn planlegge og tilrettelegge for variert aktiviteter som stimulerer til aktiv bruk av kroppen.