Hvordan søke plass på Vestskrenten

Hvordan søke plass på Vestskrenten

Plass på Vestskrenten Idrettsbarnehage søkes gjennom kommunen. Nedenfor finner du søknadsskjema.


Søknadsskjema elektronisk utgave


søknadsfrist 1.mars