Bli Idrettsbarnehage!

Bli Idrettsbarnehage!

Idrettsbarnehage er i stadig vekst, og vi ønsker å komme i kontakt med barnehager som ønsker å bli en del av Idrettsbarnehagefamilien.

Vi er interessert i å overta eksisterende barnehager. Dersom dette er av interesse, ta kontakt med:

 

Daglig leder: Thomas Skorpen
thomas.skorpen@idrettsbarnehage.no
Tlf: 91704461