Vår i Borre Student- og Idrettsbarnehage

Vår i Borre Student- og Idrettsbarnehage

Her i Borre Student og Idrettsbarnehage har vi brukt vinteren og våren til å gjøre oss bedre kjent med Idrettsbarnehagekonseptet som vi nå er en del av.  
Det er spennende og lærerikt for både store og små, og vi prøver daglig ut nye morsomme bevegelsesleker, som både gir trygghet rundt egen mestring og samtidig kan utfordre enkeltbarnet på en god måte.

Vi er nå i gang med periode 2, der vi skal ha følgende bevegelser i fokus: Sparke, hoppe, reaksjon og hørselssans.

Vi vil oppholde oss mye utendørs fremover, både på turer i nærområdene og på lekeplassen i barnehagen. Uteplassen vår gir stort areal til ulike bevegelsesleker, både i store og mindre grupper. Våren er en fin tid å ta frem gamle regel-leker fra vi voksne var små, det er en fin tradisjon å bringe videre til nye generasjoner. Vi bruker vann aktivt i uteleken, nesten daglig denne årstiden. Vann kan gi rom for mye felles undring og samarbeid, når det ledes gjennom demninger, rør og slanger.

Alle gruppene skal i løpet av April opp i Høgskolens Idrettshall i ulike økter, der studentene lager alderstilpassede aktivitetsløyper for barna.
På turer skal vi utforske naturen som våkner til liv denne årstiden; se etter liv i maurtua og lytte etter fuglene som begynner å bygge rede.

Skolestarterne våre har etter påsken vært med på utedag på Granly skole, sammen med 1.klasse. Det var spennende, der våre barn var en fin gruppe å ha med på tur. De har lært seg å lytte, vente på tur, og å følge gitte regler, og viser i praksis at dette fungerer fint, også på skolen sammen med mange andre barn tilstede.
Skolene vil ha «bli-kjent-dager» i løpet av våren. Dette er selvsagt stas å delta på. Som en avslutning på barnehageåret skal skolestartergruppa overnatte i barnehagen. Vi har gode erfaringer med at dette er en fin opplevelse.  
Vi er denne våren med i et såprosjekt via kommunen, der vi skal så og drive frem planter, som skal pryde Apenesgården.

 

Hele barnehagen skal i mai på sin årlige tur til Holt gård, en koselig bondegård som ligger i Undrumsdal. Her får vi møte nyfødte kalver og lam, kose med kaniner og kattunger, fore geitene, og studere påfugl, høner og kyllinger. Vi reiser sammen i buss, og selve bussturen er et høydepunkt i seg selv for mange!