Pågående prosjekter

Borre Student- og  Idrettsbarnehage AS
Idrettsbarnehage tok i januar over driften av Start studentbarnehage i Horten kommune. Vi er i gang med oppføring av et nytt flott bygg til barnehagen, som vil stå innflyttingsklar i løpet av høsten 2016.