Våre ansatte og avdelinger

Våre ansatte og avdelinger

Daglig leder: Kristine Haugaard, 930 21 840
Mail: dl.hib@idrettsbarnehage.no 

Kokk: Inger Lise Grøndal
Mail: kokk.hib@idrettsbarnehage.no

Avdelingsnavn: Soleus (1-3 år) ”Leggmuskel”
Mail: soleus.hib@idrettsbarnehage.no
Silje Gjøen Eriksen, pedagogisk leder
Oda Pleym, ped.medarbeider
Kristoffer Eidså, ped.medarbeider
Krickan Carlsson, ped.medarbeider

Avdelingsnavn: Sartorius (1-3 år) ”Skreddermuskelen”
Mail: sartorius.hib@idrettsbarnehage.no
Vibeke Greipsland, ped.leder
Marcus Kirkham, ped.medarbeider
Karoline Wold Fjeldstad, fagarbeider
Henriette Johnsrud, ped.medarbeider
Bianca Kjellberg, ped.medarbeider

Avdelingsnavn: Serratus (4-6 år) ”Boksemuskelen”
Mail: serratus.hib@idrettsbarnehage.no
Mona Forberg, ped.leder
John Martin Kind, idrettspedagog
Urda Sofie Gefle, pedagogisk medarbeider

Avdelingsnavn: Iliacus (2-4 år) ”Tarmbensmuskelen”
Mail:iliacus.hib@idrettsbarnehage.no
Anne Nyland, ped.leder
Martine Laume, ped.medarbeider
Arash Sadatmandi, ped.medarbeider

Avdelingsnavn: Trapezius (3-6 år) ”Kappemuskelen”
Mail: trapezius.hib@idrettsbarnehage.no
Kjersti Mathiassen, ped.leder
Bård Inge Gråbak (ped.leder)
Line Berge, ped.medarbeider
Marthe Berg, ped.medarbeider (40 %)

Avdelingsnavn: Gluteus (3-6 år) ”Setemuskelen”
Mail: gluteus.hib@idrettsbarnehage.no
Jørgen Engnæs, ped.leder
Maria Kjendlie Selvaag, støtteassistent
Anette Liland, pedagogisk medarbeider
Daniel Sølling, ped.medarbeider

Avdelingsnavn: Quadratus  (1-3 år) ”Ryggmuskel”
Mail: quadratus.hib@idrettsbarnehage.no
Anja Presthaug Nygaard, ped.leder
Øystein Urkedal, ped.leder
Lars Robert Russell, ped.medarbeider
Kjersti Kaas, idrettspedagog
Erle Nygren, ped.medarbeider
Marie Bakka, ped.medarbeider

Andre ansatte:
Mona Evju, pedagogisk medarbeider