Periode 2

Periode 2

Vi deler barnehageåret inn i 4 perioder. Etter en deilig vinter med ski, skøyter og aking så gleder vi oss til å ta fatt på våren med periode 2 (april- juni). I periode 1 har vi hatt fokus på inkludering og fellesskap i leken. Vi har definert hva mobbing er og erkjent at det også skjer i barnehagealder. Dette arbeidet vil vi ta med oss inn i periode 2 og jobbe videre med.

 

Periode 2 kommer sammen med våren. Dette er en lysere tid, som vi alle gleder oss over. Dagene blir lengre og det skjer store forandringer i naturen når vårtegnene spretter frem. Det er like spennende å oppdage den første løvetannen og den første blåveisen som titter opp fra en lettere våt og gjørmete skogbunn. All naturskjønnhet som har gjemt seg under snøen kommer frem og får tine opp i den deilige vårsolen. Det er fascinerende å se naturen rundt oss endre seg i fra dag til dag. Fuglene synger klarere og klarere, og gir oss igjen troen på at vår og sommer er i sikte. Alt dette er med på gi inspirasjon og varierte muligheter for leken til barna. Å leke gjør vi både når vi er uteinne, i hallen eller på tur i Haslum Idrettsbarnehage. Disse fire begrepene er med oss hver uke, gjennom hele året.  Vi er bevisste på å bruke alle barnas arenaer til gode pedagogiske aktiviteter, der pedagogisk idrett står høyt i fokus, hos alle ansatte. I leken og andre aktiviteter oppstår det fellesskap i gruppene, og det er dette vi vil fokusere enda mer på i periode 2.

 

 

Det blir mer og mer fokus på at mobbing og utestenging også skjer i barnehagealder. Statsråder har begynt å ta ordet i sin munn og lover å utarbeide nasjonale, forebyggende strategier mot mobbing i barnehagealder. Forskningsrapporter gjort på bestilling av ulike aktører, men også foreldreutvalget for barnehager (FUB) Kristiansand, viser at 1-2 barnehagebarn i hver barnehage blir utsatt for mobbing. Begrepet er blitt definert på nytt, som systematisk avvisning eller utestenging fra lek av andre barn. I Haslum Idrettsbarnehage tar vi denne problematikken og barnas opplevelser på alvor. Vi har nedfelt mobbing som eget satsningsområde i årsplanen for 2016 og vi vil derfor fortsette arbeidet fra periode 1 i periode 2, der vi rettet fokuset mot inkluderende fellesskap, både i barnegruppen, i foreldregruppen og blant oss ansatte. Vi fortsetter arbeidet med å rette fokus mot hvordan vi er som rollemodeller og jobbe med de verdiene vi definerte i forrige periode. Disse verdiene, etikken, medvirkning, forskjeller og likheter tar vi med oss inn i barnegruppene, i alle situasjoner- ute, inne, i hallen og på tur. Vi tror på at kropp imiterer kropp, og ved at vi fremstår som gode rollemodeller, vil dette smitte over i alle ledd. Vi vil fortsette å løfte inkluderende fellesskap og holdning inn i pedagogisk idrett og utfordre idrettspedagogene til å tenke inkluderende fellesskap når de lager aktiviteter for oss.