Spennende prosjekter

Spennende prosjekter

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.


Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

I Idrettsbarnehagen er vi opptatt av at barna skal få erfaringer og opplevelser innfor et bredt spekter av temaer. Flere fagområder vil være representert samtidig i temaoppleggene, og dere vil få nærmere beskrivelser om det enkelte tema på periodeplan.

Vi er også opptatt av at barna skal få være med å påvirke dagene sine i barnehagen, og det vil derfor kunne hende at prosjekter tar en annen vending enn vi i utgangspunktet hadde tenkt.


På periodeplanene vil dere derfor også få en oppsummering, og et tilbakeblikk på perioden som har gått.