Ute/tur

Ute/tur

I idrettsbarnehagen ønsker vi å ha et bevisst forhold til hva som skjer i utetiden og på tur.


Dette betyr ikke at barna ikke skal få leke fritt, og utfolde seg, men at vi også her ønsker å gi barna nye og varierte impulser.


Å være ute er i seg selv ingen garanti for aktivitet og bevegelse, å det er av den grunn vi ønsker å ha et bevisst fokus på også denne delen av barnehagehverdagen