Våre ansatte og avdelinger

Våre ansatte og avdelinger

Daglig leder / styrer:
Mette Halvorsen, 909 27 519, dl.jib@idrettsbarnehage.no


Tlf avdeling: 940 29 190
E-post: jar.jib@idrettsbarnehage.no

Marie Grøvslien, ped. leder 
Elisabeth Hillestad, ped.leder
Karen-Christine Oehninger-Storvoll, ped.medarbeider
Claire-Lyse Truffert, idrettspedagog
Thea S. Rydjord, ped.medarbeider