Vennskap, vinter og påske

Vennskap, vinter og påske

Vi er i gang med nytt år og ny periode i barnehagen. I periode 1 (januar-mars) skal vi ha fokus på vennskap, vinter og påske her hos oss.

«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)

Rammeplanen påpeker at «Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.» (Rammeplan for barnehagen)

Å skape en opplevelse av et felles «vi» er viktig i oppbyggingen av vennskapsrelasjoner i barnehagen. Hos oss legges det til rette for aktiviteter og situasjoner der slike opplevelser oppstår og vi har fokus på at alle barna har en eller flere gode venner.

Gjennom å være aktive, tilstedeværende, anerkjennende, lyttende, støttende og veiledende voksne skal vi i Jar Idrettsbarnehage skape trygghet for barna og bidra til at de får og opprettholder venner og vennskapsrelasjoner.Vi er inne i vintermånedene og det er naturlig for oss å ha litt ekstra fokus på dette. Vi ønsker å gi barna varierte opplevelser med snø og kulde, og vil legge til rette for bevegelsesglede og vinteraktiviteter.


Mot slutten av periode 1 kommer påsken. Vi vil starte tradisjoner, som f.eks. påskefrokost, som vi vil fortsette med år etter år.