Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Idrettsbarnehage AS

Fornebuveien 33, 1366 Lysaker
post@idrettsbarnehage.no
Tlf: 958 52 300
org.nr. 993 419 818

Daglig leder: Aud Jane Stokkeland Stender
aud.jane.stender@idrettsbarnehage.no
Tlf: 908 67 702