Våre ansatte og avdelinger

Våre ansatte og avdelinger

Dagleg leiar: Eva Jeanette Gunnes
Tlf: 416 51 800
e-post: dl.nib@idrettsbarnehage.no

Kokk: Mali Nordvik Mathisen
Tlf: 940 27 305
Epost: kokk.nib@idrettsbarnehage.no

Avdeling: Axis (1-3 år) «Nest øvste nakkevirvel»
Tlf: 940 24 264
Epost: axis.nib@idrettsbarnehage.no
Siv-Janne Bjørnsen Kvame, Pedagogisk leiar
Cesilie Storehaug Herstad, Pedagogisk medarbeidar
Lill Anita Gunnes, Pedagogisk medarbeidar
Marianne Aase, Fagarbeidar

Avdeling: Aura (2-3 år) «Luft»
Tlf: 940 24 263
Epostaura.nib@idrettsbarnehage.no
Wenche Flåm-Aaberg, Pedagogisk leiar
Cecilie Heggelund, Førskolelærar 2
Jannike Larsen, Pedagogisk medarbeidar
Øystein Smådal, Pedagogisk medarbeidar

Avdeling: Humus (1-3 år) «Jord»
Tlf: 940 24 265
Eposthumus.nib@idrettsbarnehage.no
Anita Nyland Fredriksen, Pedagogisk leiar
Espen Eithun Langedal, Pedagogisk medarbeidar (50 %)
Heidi Gamlestøl, Fagarbeidar (90 %)
Karin Taigla, Pedagogisk medarbeidar
Trine Marie Kråkenes (80 %)

Avdeling: Aqua (3-6 år) «Vatn»
Tlf: 940 24 253
Epostaqua.nib@idrettsbarnehage.no
Laila Solhaug, Pedagogisk leiar
Anne Laila Berg, Pedagogisk medarbeidar
Håvard Halbrend, Idrettspedagog

Avdeling: Montes (1-3 år) «Fjell»
Tlf: 940 24 266
Epostmontes.nib@idrettsbarnehage.no
Mariann Eimhjellen, Pedagogisk leiar
Espen Eithun Langedal, Pedagogisk medarbeidar (50 %)
Janne Takset Nøstdal, Pedagogisk medarbeidar
Reidunn Elin Hellevang, Pedagogisk medarbeidar
Wenche Lise Reiakvam, Pedagogisk medarbeidar (50 %)

Avdeling: Atlas (3-6 år) «Øvste nakkevirvel»
Tlf: 940 24 261
Epostatlas.nib@idrettsbarnehage.no
Endre Aaberg, Pedagogisk leiar
Anja Karita Øybost, Pedagogisk medarbeidar (20 %)
Margun Vestrheim, Pedagogisk medarbeidar
Wenche Borlaug Øybost, Fagarbeidar (80 %)