Om oss

Om oss

Idrettsbarnehage AS er en barnehagekjede som eier og driver barnehager i Norge. Vi har utviklet konseptet Idrettsbarnehage, som bygger på en grunnleggende forretningsidé om at; «vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger».

Vi følger Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og innlemmer de krav man har gjennom vår felles metode, pedagogisk idrett.

"Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger"

Vårt konsept rundt barnehagedrift bygger på en forståelse av at fysisk aktivitet og riktig kosthold er av betydning for barnets læring og utvikling, og vi ser på barnehagen som en viktig folkehelseaktør i samfunnet. Barn tilbringer store deler av sin våkne tid i barnehagen, og vi skal derfor være bevisste på hvordan vi bruker denne viktige tiden med barna.

Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen, og ved at barn opplever glede og mestring ved å være i bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet. Idrettsbarnehagene har derfor et grunnleggende fokus på fagområde 2 i Rammeplanen, «Kropp, bevegelse og helse».

Vi har ikke fokus på rene idretter, men arbeider ut fra metoden pedagogisk idrett, hvor vi ser på kroppen som menneskets grunnleggende vilkår for utvikling og læring. Våre aktiviteter har alltid et pedagogisk mål, og leken står alltid i sentrum. I tråd med vår forretningsidé ønsker vi også å ha fokus på norsk kultur, med vekt på norsk matkultur og tradisjoner.