Driftsmodell

Driftsmodell

"Vi skal skape en barnehage det stråler av!" er vår felles visjon

Vi har som ambisjon å bli en ledende aktør innen barnehagedrift. Vi er stolte fagpersoner som krever mye av hverandre slik at barna skal få mest mulig igjen for tiden hos oss. Hos oss skal alle oppleve et sunt, positivt, kreativt og utviklende miljø.


Idrettsbarnehages målsetning

  • Barna i Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen.
  • Idrettsbarnehage skal bidra til forbedret folkehelse.
  • Idrettsbarnehage skal bli best på fagområde 2, kropp, bevegelse og helse, i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.


Felles pedagogiske plattform
I Idrettsbarnehage arbeider vi med et pedagogisk grunnsyn med fokus på anerkjennelse, likeverd, relasjonsbygging og tilstedeværelse. Leken er avgjørende i barns utvikling og læring, og har derav en viktig plass i vårt pedagogiske grunnsyn. Vi ser på kroppen som menneskets grunnleggende vilkår, fordi i alt barn foretar seg gjennom dagen er det bevegelse og sansing, og dette danner grunnlaget for barns utvikling og sansing. 

Vi er av den oppfatning at barns iboende behov for kroppslig aktivitet skal tas på alvor. I Idrettsbarnehage har vi fokus på hele mennesket, både på barnas fysiske, psykiske, kognitive og sosiale utvikling. Det er vårt utgangspunkt i hverdagspraksisen, både når det gjelder organiserte aktiviteter i det formelle rom, daglige rutiner og i barns lek i det uformelle rom.
Vi har felles verdigrunnlag, barnesyn og læringssyn (ref virksomhetsplan)

 


Idrettsbarnehages lovnader

Vi vet at å være fysisk aktiv gir en rekke positive helsegevinster, både fysisk, psykisk og sosialt. Menneskekroppen er skapt for å brukes, og det som ikke brukes, forfaller, (Martinsen, 2004). Det er grunn til å anta at grunnlaget for en fysisk aktiv livsstil legges gjennom opplevelser og erfaringer med kropp og bevegelse i unge år, (Ommundsen, 2008). 

Hos oss er det en selvfølge at barna skal ha utetid hver dag, og ut på tur hver uke. Hver barnehage har egne utdannede idrettspedagoger, og vi har fokus på å stimulere alle motoriskeferdigheter, koordinative egenskaper og sanser i løpet av et barnehageår. 

Vi serverer varm lunsj, frukt og grønnsaker hver dag
Barna skal få et sunt kosthold med 3 måltider hver dag, tilberedt av barnehagens egen fagutdannet kokk. På samme måte som for aktivitetsvaner, etableres grunnlaget for livslange matvaner i tidlige barneår. Det er en sammenheng mellom kosthold og barns evne til å oppfatte, bearbeide og lagre informasjon, og adferd. Barna blir tilbudt et allsidig kosthold, samtidig som vi har fokus på gjentakelse av de ulike rettene for å bli trygg på ny mat.

Et viktig fokus i vårt arbeid med kosthold og matglede er at barna i tillegg til å få servert sunn, god og variert mat, også skal involveres selv. I tillegg til å være med på kjøkkenet og lage mat, har vi fokus på at barn får forståelsen av hvor maten kommer fra og hvordan vi kan bruke den i matlaging.

Godt utviklingsmiljø for barna
Vår driftsform er lagt opp etter prinsippet; inne, ute, hall og tur. Dette betyr at barna skal få opplevelser på alle disse læringsarenaene i løpet av en uke i barnehagen, og vi er bevisste på hvilke muligheter disse ulike arenaene gir.

Kompetente og aktive medarbeidere
Målrettet og systematisk satsing på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling skal sikre at den enkelte medarbeider, og Idrettsbarnehage AS har den rette kompetanse. På bakgrunn av dette har vi etablert Idrettsbarnehageskolen. Idrettsbarnehageskolen har til hensikt å sikre at alle ansatte får utvikle seg faglig innenfor sin stilling i konseptet Idrettsbarnehage.