Idrettsbarnehage legger vekt på kvalitet i barnehagen

Idrettsbarnehage legger vekt på kvalitet i barnehagen

Siden etablering har Idrettsbarnehage hatt fokus på kvalitet i alle ledd; bygg, ansatte og driftsmodell

Bygg

  • Alle bygg er unikt tilpasset lokalisasjonen og nærmiljøet
  • Høy kvalitet på bygningsmasse og velger løsninger over minimumskrav
  • Gode personalfasiliteter, pause-, arbeids- og møterom
  • Gymsal
  • Storkjøkken

 

Ansatte

  • Følger krav til pedagogisk tetthet
  • Har i tillegg idrettspedagoger med høyskoleutdanning, som innehar kompetanse på tilretting og faglig oppfølging av hver enkelt barnehage
  • Fagutdannet kokk og storkjøkken i hver barnehage
  • Idrettsbarnehage har egne fagsjefer i pedagogikk, idrettspedagogikk og HMS for utvikling og faglig oppfølging av hver enkel barnehage
  • Idrettsbarnehage AS har fast videreutvikling og kompetansebygging for alle ansatte gjennom IBAS-skolen

 

 

Kompetanseheving

Idrettsbarnehage skal være en attraktiv arbeidsplass hvor læring, fornyelse, forbedring og utvikling er en del av hverdagen. Målrettet og systematisk satsing på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling skal sikre at den enkelte medarbeider, og Idrettsbarnehage AS har den rette kompetanse.

På bakgrunn av dette har vi etablert Idrettsbarnehageskolen. Idrettsbarnehageskolen har til hensikt å sikre at alle ansatte får utvikle seg faglig innenfor sin stilling i konseptet Idrettsbarnehage. Idrettsbarnehageskolen skal bidra til økt kunnskap, bevissthet og refleksjon hos ansatte, og er en del av barnehagenes utviklingsarbeid. Dette skal bidra til en økt kvalitet for barna i våre barnehager. Arbeidet har til hensikt å øke kvaliteten i hverdagspraksisen i barnehagene, samt i barnehagens planlegging, vurdering og utviklingsarbeid.

Idrettsbarnehageskolen er bygget opp av en grunnopplæring for nyansatte daglig ledere, pedagogiske ledere, og fagmoduler til alle ansatte, samt alt av kurs og opplæring som de ansatte deltar på (førstehjelpskurs, kurs i regi av lekeplassinspektøren, brannkurs, etc). Felles for alle kursene er at vi har faste leverandører som har tilpasset kursinnholdet hverdagen i en barnehage.