Velkommen til P2

Velkommen til P2

Nå står våren for døra og vi skal i gang med ny periode. Denne perioden har fortsatt satsningsområdet språkglede. Målet for hele huset er: «Målet vårt for denne perioden er å skape et språkstimulerende miljø for barna gjennom samtale, fabulering og refleksjon». 

Vi vil legge til rette for mye aktivitet og lek ute denne perioden. Vi vil bruke naturen og se på de endringer som den går gjennom, og skape gode samtaler og refleksjoner rundt dette.  

Vi skal i gang med foreldremøter denne perioden. Tema denne gangen er at foresatte skal bruke egen kropp til å oppleve nye ting. Foresatte skal bli presentert for inne, ute, hall og tur. De skal få både matglede, bevegelsesglede og språkglede. De vil her få medvirke i flere av de typiske aktivitetene som deres barn  deltar i hver uke.

Velkommen til foreldremøte og ny periode.