2013

Barnas Maraton og Aktivitetsdag

Fredag og lørdag 20. - 21. sept. 2013   Idrettsbarnehage AS har siden 2008 vært samarbeidsparter med SK Vidar i forbindelse med Barnas Aktivitetsdag, som er en del av Danske Bank – Oslo Maraton 2013.

Munkebekken Idrettsbarnehage

Idrettsbarnehagegruppen vokser stadig og i vinter vant vi et anbud i regi av Oslo kommune om bygging og drift av ny barnehage på Munkebekken, bydel Alna.

Verdens aktivitetsdag 10.mai 2013

Som leder i verdens helseorganisasjon(WHO) sørget Gro Harlem Brundtland i 2003 for at verdens aktivitetsdag ble etablert. Det internasjonale navnet er Move for Health. Målet med markeringen er å sette fysisk aktivitet på dagsorden globalt og lokalt.  Medlemslandene oppfordres til å arrangere en egen dag hvert år for å fremme fysisk aktivitet blant folket. Verdens aktivitetsdag arrangeres i år for sjuende gang i Norge.

Nye barnehager

Idrettsbarnehage AS eier og driver flere barnehager over hele Norge. Barnehagene legger stor vekt på aktivitet, bevegelse og kosthold, men er samtidig opptatt av å ivareta alle de øvrige krav som stilles til barnehager. Vi er stolte av å være en barnehagekjede i stadig utvikling, og vi vil i løpet av det neste halvannet året kunne tilby ”barnehager det stråler av” også på følgende steder:

Jul i Idrettsbarnehage

Idrettsbarnehage har noen juletradisjoner som kommer igjen hvert eneste år. Vi starter allerede i slutten av november hvor Maximus (førskolebarna) overnatter i barnehagen og pynter til jul.

Munkebekken Idrettsbarnehage

Munkebekken Idrettsbarnehage åpner i august 2014. Det blir en topp moderne barnehage med 8 avdelinger med eget storkjøkken og gymsal.