Barnehagekjede blant Norges beste arbeidsplasser

Barnehagekjede blant Norges beste arbeidsplasser

Idrettsbarnehage er kåret til en av Norges Beste arbeidsplasser med en sterk 7.plass. Resultatet viser at våre medarbeidere bidrar sterkt på alle måter til at Idrettsbarnehage er en god og attraktiv arbeidsplass.

Vi i Idrettsbarnehage vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. Vi har valgt forutsigbarhet, tillit og tydelighet som betegnelse på god ledelse for å oppnå dette. Vi har tro på at ledere og medarbeidere yter best når alle vet hva som er målet og hvordan en skal jobbe for å komme dit. Vi jobber for at medarbeidere skal oppleve stor grad av mening, mestring og autonomi i oppgavene som skal utføres både på gruppe- og individnivå.

Vi har valgt Great Place to Works verktøy og metoder som styringsverktøy for å måle dette. Topp ti plasseringen er et synlig bevis på det gode arbeidet som gjøres på alle nivåer i organisasjonen.

Vi ønsker medarbeider som vil noe mer enn bare å ha en jobb, vi ønsker medarbeidere som vil yte det lille ekstra fordi de tror på vår visjon og våre verdier. 92% av medarbeiderne i Idrettsbarnehage sier at «Mitt arbeid betyr noe spesielt for meg, - det er ikke "bare en jobb". Dette sier oss at vi lykkes med å skape en arbeidsplass hvor man opplever mening, mestring og autonomi.

Idrettsbarnehages visjon er å skape en barnehage det stråler av. «Når vi tar vare på innsiden, tar innsiden vare på utsiden», sier daglig leder i Idrettsbarnehage AS, Aud Jane Stokkeland Stender.  Jeg tror på at når de som jobber i Idrettsbarnehage føler seg ivaretatt og stolte av jobben sin, bidrar til det bedre kvalitet for barna i våre barnehager.

Idrettsbarnehage har samarbeidet med i GPTW siden 2011 og har jobbet systematisk med ledelse og arbeidsmiljø i sine barnehager. Det er vel fortjent at Idrettsbarnehage er blant topp ti. De har klare mål og vet hvorfor de skal nå dem. De har sterkt engasjement fra ledelsen, de fokuserer på godt lederskap og medarbeiderskap, og de jobber systematisk med forbedring. Det var utrolig moro å få overrekke diplom og plakett til denne gjengen av stolte og glade barnehageledere, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work.

 

Les også saken om oss på barnehage.no.