Fornebu Idrettsbarnehage AS søker daglig leder

Fornebu Idrettsbarnehage AS søker daglig leder

Fornebu Idrettsbarnehage AS søker daglig leder som er modig, engasjert og raus

Idrettsbarnehage AS er en privatbarnehagekjede med et tydelig konsept. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus påbevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. Ansatte hos oss må dele visjonen og være en tydelig rollemodell. Gjennom et felles samarbeid og stort faglig fokus ønsker vi å heve kvaliteten barnehager for barn, foresatte og ansatte. Vi bygger barnehager av høy byggteknisk kvalitet, vi har godt utdannet personale og vi har en tydelig pedagogisk plattform. Barnehagene har som mål å være best på «Fagområde 2» og legger stor vekt på bevegelsesglede og matglede.

Idrettsbarnehagene har egen kokk som tilbereder tre måltider daglig, og sørger for at barna og ansatte får et variert og sunt kosthold i barnehagen. I morselskapet leverer støttefunksjoner innen regnskap, pedagogikk, idrettspedagogikk, HR, HMS og FDV.

Fornebu Idrettsbarnehage åpner i august 2015 i et helt nytt og flott bygg på Fornebulandet. Det er nærhet til unike friområder som gir muligheter for mange spennende utflukter. Barnehagen vil få barn i alderen fra 0-6 år som vil bli fordelt på 9 avdelinger. Vi kan vise til gode resultater i brukerundersøkelser blant foresatte og ansatte. 

 

Som daglig leder i vår barnehage vil du ha ansvaret for den administrative driften av barnehagen, personalansvar for ca 25 ansatte og det overordnede pedagogiske ansvaret. Stillingen rapporterer til styret i selskapet og inngår i vår gruppe av daglige ledere som samles fast.

Vi søker deg som ønsker å være leder. Nøkkelkvalifikasjoner er økonomisk og administrativ innsikt, utdannelse som førskolelærer, kjenner barnehageloven og rammeplanen godt, har og trives godt i en variert og hektisk lederrolle. Vi vil legge stor vekt på tidligere ledererfaring som styrer/daglig leder barnehage eller annen pedagogisk virksomhet. Det er ønskelig at daglig leder tiltrer så tidlig som mulig.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
Thomas Skorpen; Daglig leder Idrettsbarnehage AS på tlf: 91704461.
Søknad med CV sendes snarest til post@idrettsbarnehage.no