Idrettsbarnehage i VG

Idrettsbarnehage i VG

31.01.2014 publiserte VG en artikkel om overvekt blant barn. Idrettsbarnehages grunnlegger Beate Amdahl Skorpen ble intervjuet.

Les artikkelen her!