Idrettspedsamling

Idrettspedsamling

I Idrettsbarnehage er vi opptatt av kompetanseheving hos alle ansatte. Vi etablerte derfor i 2014 det vi kaller for Idrettsbarnehageskolen. Idrettsbarnehageskolen har til hensikt å sikre at alle ansatte får utvikle seg faglig innenfor sin stilling i konseptet Idrettsbarnehage. 

Idrettsbarnehageskolen skal bidra til økt kunnskap, bevissthet og refleksjon hos ansatte, og er en del av barnehagenes utviklingsarbeid. Dette skal bidra til en økt kvalitet for barna i våre barnehager.  I den forbindelse har vi blant annet tre samlinger i året for våre idrettspedagoger.

Tirsdag 13. oktober var det igjen idrettspedagogisk samling, hvor alle idrettspedagogene i våre barnehager var samlet til en dag med faglig påfyll og erfaringsdeling på tvers av barnehagene.

Hovedtemaet på denne samlingen var «de minste barna i Idrettsbarnehagen». Her gikk vi inn på barns utvikling, og hva som kjennetegner de ulike aldergruppene fra 1-3 år.

Vi lekte sammen og delte erfaringer og tips til gode aktiviteter, samt hva som er viktig å ta hensyn til, i disse aldersgruppene for at de skal oppleve bevegelsesglede og matglede.

 

I vår progresjonsplan for «kropp, bevegelse og helse» sier vi at 1-2 åringene i våre barnehager skal:

  • Få tilgang på å bruke, og bli kjent med, ulikt motorisk lekemateriell som stimulerer til varierte bevegelser både inne, ute, i hall og på tur

  • Bli kjent med musikk, rytme og sang med tanke på å stimulere til bevegelsesglede

  • Gå/delta på kortere turer som stimulerer til gode opplevelser innenfor friluftsliv

  • Oppfordres til selvstendighet i hverdagsaktiviteter som å lære å gå, kle på seg, spise med bestikk, drikke av kopp, krabbe/gå opp trapper, klatre opp på stolen/stellebordet selv, håndvask etc

  • Utforske og bli kjent med primærsansene våre(likevektssansen, berøringssansen og muskel- og leddsans) og utforske, bli kjent med og øve på benevning av sekundærsansene våre (se, høre, smake, lukte)

  • Bli vant til å smake og lukte på mat som serveres i barnehagen, og bli vant til ulike konsistenser og smaker

 

Det er også på tide å forberede seg på vinteren, og vi snakket i den forbindelse om hvordan vi kan forberede og bruke uteområdet vårt vinterstid, samt gode aktiviteter både med og uten snø.