Ledige plasser i Fornebu Idrettsbarnehage

Ledige plasser i Fornebu Idrettsbarnehage

Vi har ledige barnehageplasser for barn født i 2010/2011 og 2012 i vår nye flotte barnehage på Fornebu fra august. Barnehagen er i rute og vil åpne i august.