Vi stråler inn i 2015!

Vi stråler inn i 2015!

Idrettsbarnehage har i løpet av 2014 åpnet Munkebekken Idrettsbarnehage og vi har påstartet bygging av Jar- og Fornebu Idrettsbarnehage i Bærum kommune.

 

Begge barnehagene åpner i august 2015 og man må søke plass gjennom hovedopptaket. Idrettsbarnehage skal i løpet av våren 2014 overta Vestskrenten barnehage, som var en av de barnehagene Oslo kommune la ut for salg. 

 

Vi ser frem til å få mange nye kollegaer som vi skal arbeide sammen med og skape barnehager det stråler av. Ansatte er vårt viktigste ressurs og det er vår oppgave å skape arbeidsplasser hvor man trives og vi er meget fornøyde med årets medarbeiderundersøkelse, hvor vi oppnådde et score på 96%. Dette synes vi er helt fantastisk og er meget takknemlige og stolte over alle ansatte.

I løpet av året har vi også holdt flere kurs for ansatte i andre barnehager og aktivitetsskoler innen bevegelsesglede hos barn. Dette er viktige aktiviteter som vil bidra til en kvalitativ økning av barns hverdag og helseforebyggende arbeid.